สื่อการสอนทฤษฎีดนตรีสากล

สื่อการสอนนี้ได้รับแนวความคิดจากสื่อการสอนดนตรีใน musictheory.net โดยมีการปรับปรุงให้เป็นภาษาไทย และมีการแต่งเติมปรับปรุงเพิ่มรายละเอียดขั้นตอน เพื่อให้สามารถเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น สื่อทั้งหมดนี้เป็นไฟล์ .SWF ซึ่งไม่ว่าจะเปิดด้วยเว็บบราวเซอร์ใด เมื่อกดคลิกที่รูปภาพแล้วจะปรากฎภาพให้ดาวน์โหลดเพื่อบันทึกไว้ในเครื่องก่อน แล้วค่อยเปิดดูได้จากโฟลเดอร์ที่บันทึกไว้

บรรทัด 5 เส้น

เนื้อหาเกี่ยวกับบรรทัด 5 เส้น เส้นน้อย กุญแจประจำหลัก

เครื่องหมายแปลงเสียง

เนื้อหาเกี่ยวกับระยะห่างของเสียง เครื่องหมายแปลงเสียงชนิดต่าง ๆ

ลักษณะตัวโน้ต

เนื้อหาเกี่ยวกับลักษณะตัวโน้ต อัตราตัวโน้ต

ลักษณะตัวหยุด

เนื้อหาเกี่ยวกับลักษณะตัวหยุด อัตราตัวหยุด

เครื่องหมายกำหนดจังหวะ

เนื้อหาเกี่ยวกับการเพิ่มอัตราตัวโน้ต เครื่องหมายกำหนดจังหวะ อัตราจังหวะต่าง ๆ

การจัดกลุ่มตัวโน้ต

เนื้อหาเกี่ยวกับการจัดกลุ่มตัวโน้ตอัตราธรรมดา การจัดกลุ่มตัวโน้ตอัตราผสม

บันไดเสียงเมเจอร์

เนื้อหาเกี่ยวกับบันไดเสียงเมเจอร์ การสร้างบันไดเสียงเมเจอร์ทางชาร์ป การสร้างบันไดเสียงเมเจอร์ทางแฟลต

เครื่องหมายกุญแจเสียง

เนื้อหาเกี่ยวกับเครื่องหมายกุญแจเสียงทางชาร์ป เครื่องหมายกุญแจเสียงทางแฟลต

บันไดเสียงไมเนอร์

เนื้อหาเกี่ยวกับบันไดเสียงไมเนอร์ชนิดต่าง ๆ เครื่องหมายกุญแจเสียงไมเนอร์

บันไดเสียงอื่น ๆ

เนื้อหาเกี่ยวกับบันไดเสียงโครมาติก บันไดเสียงเพนทาโทนิก บันไดเสียงโฮลโทน

ขั้นคู่

เนื้อหาเกี่ยวกับความหมายของขั้นคู่ ขั้นคู่เสียงชนิดต่าง ๆ

บันไดเสียง

เนื้อหาเกี่ยวกับทรัยแอดชนิดต่าง ๆ ลำดับคอร์ดในบันไดเสียงเมเจอร์ ลำดับคอร์ดในบนไดเสียงไมเนอร์

เลขโรมันกับชื่อคอร์ด

เนื้อหาเกี่ยวกับสัญลักษณ์ตัวเลขโรมันกับชื่อคอร์ดต่าง ๆ ในบันเสียงเสียงเมเจอร์ และบันไดเสียงไมเนอร์

ศัพท์และเครื่องหมายดนตรี

เนื้อหาเกี่ยวกับศัพท์และเครื่องหมายต่าง ๆ ที่นักดนตรีทั่วไปควรทราบ

Comments are closed.