ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครูอ๋อยดอทคอม

เว็บไซด์นี้จัดทำเพื่อการเผยแพร่สื่อการสอนต่าง ๆ ที่ครูอ๋อยจัดทำ รวมถึงเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับผลงานการจัดการเรียนการสอนที่ครูอ๋อยรับผิดชอบ ซึ่งเป็นส่วนที่จัดทำมาใช้เพื่อการศึกษาสาขาวิชาดนตรี ครูผู้สอนสามารถนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนได้ หรือผู้ที่สนใจสามารถนำไปศึกษาเพิ่มเติมได้ หากไม่สามารถดาวน์โหลดสื่อการสอนได้ หรืออยากให้มีการพัฒนาสื่อการสอนอื่น ๆ สามารถแจ้งได้ที่ kruoil2019@gmail.com

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ครูอ๋อยดอทคอม


“ดนตรีมีพลังของการบำบัด อย่างน้อยก็พาเราหนีไปจากเรื่องตรงหน้า ไปสองสามชั่วโมง” Elton John

วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี

กำลังรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 3/2566 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม ถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2566 สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 02-437-5371 หรือที่ เว็บไซด์วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี

Posted in Uncategorized | ปิดความเห็น บน ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครูอ๋อยดอทคอม