เพลงส่งเสริมภาพลักษณ์อาชีวศึกษา

เป็นเพลงที่แต่งมาเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์อาชีวศึกษา และได้ใช้เป็นเพลงเพื่อทอลองซาวด์ดนตรีในการประกวดวงดนตรีสากลคนพันธ์อา ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2565 – 2567

มาร์ชการอาชีวศึกษา
มาร์ชอาชีวะ
มาร์ชสถาบันการอาชีวศึกษา
มาร์ชสารพัดช่าง
พลังอาชีวศึกษา
คนพันธุ์อา
ร้อยดวงใจ
คนดีศรีอาชีวะ
หนุ่มสาวพันธ์ุอา
อาชีวะสร้างชาติ
ชาวอาชีวะ
อาชีวะรำวง
สัญญาอาชีวะ
ปณิธานอาชีวะ
Fix It Center Acoustic
Fix It Center
Pratice Center
โครงการอาชีวะ Fix it Center – แอ๊ด คาราบาว
ขาดกันไม่ได้
ฝีมือชน คนสร้างชาติ
อาชีวะสร้างไทยเจริญ

Comments are closed.