สื่อการสอนดนตรีอื่น ๆ

เป็นสื่อการสอนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องดนตรีและนาฏศิลป์ ที่จัดทำขึ้นตามคำแนะนำของผู้ที่ต้องการใช้งาน ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อให้นำไปใช้เป็นสื่อการสอน สื่อทั้งหมดนี้เป็นไฟล์ .SWF ซึ่งไม่ว่าจะเปิดด้วยเว็บบราวเซอร์ใด เมื่อกดคลิกที่รูปภาพแล้วจะปรากฎภาพให้ดาวน์โหลดเพื่อบันทึกไว้ในเครื่องก่อน แล้วค่อยเปิดดูได้จากโฟลเดอร์ที่บันทึกไว้

ประเภทเครื่องดนตรีไทย

เนื่อหาเกี่ยวกับเครื่องดนตรีไทยประเภทดี สี ตี เป่า ที่มีตัวอย่างทั้งภาพและเสียง ควรมีการปรับระดับเสียงลำโพง

ประเภทเครื่องดนตรีสากล

เนื่อหาเกี่ยวกับเครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องทองเหลือง เครื่องลมไม้ เครื่องสาย เครื่องลิ่มนิ้ว เครื่องตีกระทบ ที่มีตัวอย่างทั้งภาพและเสียง ควรมีการปรับระดับเสียงลำโพง

ภาพลิ่มเปียโน 1

เป็นภาพลิ่มคีย์บอร์ดที่ใช้เป็นสื่อการสอนทฤษฎีดนตรี มีรายละเอียดวิธีใช้งานในตัวสื่อการสอนนี้

ภาพลิ่มเปียโน 2

เป็นภาพลิ่มคีย์บอร์ดที่ใช้เป็นสื่อการสอนทฤษฎีดนตรี ที่มีเสียงด้วย มีรายละเอียดวิธีใช้งานในตัวสื่อการสอนนี้

ตั้งสายกีตาร์

เป็นสื่อการสอนตัวแรก ๆ ที่หัดทำโดยมีเสียงประกอบด้วย ที่ใช้สำหรับการตั้งสายกีตาร์

ลักษณะวงดนตรี Band

มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับลักษณะวงดนตรี Band ประเภทต่าง ๆ ที่ีมีทั้งความหมายและภาพประกอบ โดยเป็นสื่อการสอนที่ทำเป็นตัวอย่างในการอบรมครูให้ทำสื่อการสอนด้วยโปรแกรม Flash

รำวงมาตรฐาน

มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของรำวงมาตรฐานแบบย่อ ๆ รวมทั้งภาพท่ารำวงมาตรฐานทั้ง 10 ท่า เนื้อเพลง และวิดีโอที่ได้มาจาก YouTube จึงเป็นไฟล์ที่มีขนาดใหญ่ เมื่อแตกไฟล์ Zip แล้ว ให้เริ่มเปิดจากไฟล์ที่มีนามสกุล .exe เป็นสื่อการสอนที่ทำเป็นตัวอย่างในการอบรมทำสื่อการสอนที่มีการนำวีดีโอประกอบด้วย

Comments are closed.