ผลงานนักศึกษา

เป็นตัวอย่างผลงานการปฏิบัติของนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรคีย์บอร์ด วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี สามารถดูได้นอกเหนือจากตัวอย่างนี้ได้ที่ www.YouTube.com ช่อง “ห้องคีย์บอร์ด วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี

ode to joy
Scarborough fair
สิ่งสุดท้าย
Long Long ago
ภิรมย์รัก
กุหลาบเวียงพิงค์
ดอกแก้ว
I Just Call To Say I Love You
Pepito
A Love Story
Love Concerto
Wang shi zhi neng wei

Comments are closed.