ผลงานนักศึกษา

เป็นตัวอย่างผลงานการปฏิบัติของนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรคีย์บอร์ด วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี สามารถดูได้นอกเหนือจากตัวอย่างนี้ได้ที่ www.YouTube.com ช่อง “ห้องคีย์บอร์ด วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี

นานเกินรอ
ใกล้รุ่ง
ode to joy
Scarborough fair
สิ่งสุดท้าย
Long Long ago
ภิรมย์รัก
กุหลาบเวียงพิงค์
ดอกแก้ว
I Just Call To Say I Love You
Pepito
A Love Story
A Love Concerto
Wang shi Zhi neng wei

Comments are closed.