ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับดนตรี

Rhythm Trainer

แบบฝึกหัดอ่านสัดส่วนตัวโน้ต รูปแบบต่าง ๆ

Ear Training

แบบฝึกหัดการฟังหลากหลายรูปแบบ ทั้งโน้ตเดี่ยว ขั้นคู่ คอร์ด บันไดเสียง

โน้ตเพลงไทยสากล

โน้ตสากลเพลงไทย เพลงสากล ที่เผยแพร่โดย www.pianocenter.co.th

โน้ตเพลงฝึกเพิ่มเติม

โน้ตเพลงสากล มีระดับความยากง่ายหลากหลายเหมาะกับการนำมาฝึกเพิ่มเติม เผยแพร่ผ่าน https://www.8notes.com/

Comments are closed.