โพสของครูอ๋อย

ดูโพสทั้งหมดของครูอ๋อย

ระยะห่างของเสียง

อยู่ในหมวด: สื่อการเรียนการสอน | ไม่มีความเห็น | โพสเมื่อ   23/06/2012

ระยะห่างของเสียง สื่อการสอนฝีมือไทยไอเดียฝรั่ง ได้แนวคิดจาก musictheory.net เรียนรู้เรื่องระยะห่างของเสียง เครื่องหมายแปลงเสียง และโน้ตเอ็นฮาร์โมนิก


ความคิดเห็น

ทั้งหมด : ไม่มีความเห็น


แสดงความเห็น