โพสของครูอ๋อย

ดูโพสทั้งหมดของครูอ๋อย

ลักษณะตัวหยุด

อยู่ในหมวด: สื่อการเรียนการสอน | ไม่มีความเห็น | โพสเมื่อ   23/06/2012

ลักษณะตัวหยุด สื่อการสอนฝีมือไทยไอเดียฝรั่ง ได้แนวคิดจาก musictheory.net เรียนรู้เรื่องลักษณะตัวหยุด การเขียน และอัตราตัวหยุด


ความคิดเห็น

ทั้งหมด : ไม่มีความเห็น


แสดงความเห็น