โพสของครูอ๋อย

ดูโพสทั้งหมดของครูอ๋อย

ศัพท์และเครื่องหมายทางดนตรี

อยู่ในหมวด: สื่อการเรียนการสอน | ไม่มีความเห็น | โพสเมื่อ   23/06/2012

ศัพท์และเครื่องหมายทางดนตรี เป็นสื่อการสอนที่ครูอ๋อยออกแบบเอง เพื่ออธิบายเรื่องศัพท์และเครื่องหมายมางดนตรี เพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นภาพชัดเจนขึ้น


ความคิดเห็น

ทั้งหมด : ไม่มีความเห็น


แสดงความเห็น