สื่อการเรียนการสอน

สื่อการเรียนการสอนวิชาดนตรี สำหรับครูดนตรีและผู้ที่สนใจวิชาดนตรี

สื่อการเรี...

ลิ่มคีย์บอร์ดเปียโน

ตัวอย่างสื่อการเรียนการสอน

ลิ่มคีย์บอร์ดเปียโน แบบหลายอ๊อกเทฟ

ตัวอย่างสื่อการเรียนการสอน

แบบฝึกหัดจับคู่

ตัวอย่างสื่อการเรียนการสอน

ฝึกดีดกีตาร์

ตัวอย่างสื่อการเรียนการสอน

ฝึกเล่นคีย์บอร์ด

ตัวอย่างสื่อการเรียนการสอน

เครื่องดนตรีสากล

ตัวอย่างสื่อการเรียนการสอน

เครื่องดนตรีไทย

ตัวอย่างสื่อการเรียนการสอน

บรรทัด 5 เส้น

ตัวอย่างสื่อการเรียนการสอน

ระยะห่างของเสียง

ตัวอย่างสื่อการเรียนการสอน

ลักษณะตัวโน้ต

ตัวอย่างสื่อการเรียนการสอน

ลักษณะตัวหยุด

ตัวอย่างสื่อการเรียนการสอน

เครื่องหมายกำหนดจังหวะ

ตัวอย่างสื่อการเรียนการสอน

การจัดกลุ่มตัวโน้ต

ตัวอย่างสื่อการเรียนการสอน

บันไดเสียงเมเจอร์

ตัวอย่างสื่อการเรียนการสอน

เครื่องหมายประจำกุญแจเสียง

ตัวอย่างสื่อการเรียนการสอน

บันไดเสียงไมเนอร์

ตัวอย่างสื่อการเรียนการสอน

บันไดเสียงอื่นๆ

ตัวอย่างสื่อการเรียนการสอน

ขั้นคู่เสียง

ตัวอย่างสื่อการเรียนการสอน

คอร์ด

ตัวอย่างสื่อการเรียนการสอน

ตัวเลขโรมัน กับ ชื่อคอร์ด

ตัวอย่างสื่อการเรียนการสอน

ศัพท์และเครื่องหมายทางดนตรี

ตัวอย่างสื่อการเรียนการสอน

ตำแหน่งนิ้ว เรคอร์เดอร์

ตัวอย่างสื่อการเรียนการสอน

ประเภทวงดนตรีไทย

ตัวอย่างสื่อการเรียนการสอน

รำวงมาตรฐาน

ตัวอย่างสื่อการเรียนการสอน

รำแม่บท

ตัวอย่างสื่อการเรียนการสอน