โพสของครูอ๋อย

ดูโพสทั้งหมดของครูอ๋อย

เครื่องหมายประจำกุญแจเสียง

อยู่ในหมวด: สื่อการเรียนการสอน | ไม่มีความเห็น | โพสเมื่อ   23/06/2012

เครื่องหมายประจำกุญแจเสียง สื่อการสอนฝีมือไทยไอเดียฝรั่ง ได้แนวคิดจาก musictheory.net เรียนรู้เรื่องเครื่องหมายประจำกุญแจเสียงทั้งทางชาร์ปและทางแฟล็ต รวมถึงวิธีการหาชื่อบันไดเสียงจากเครื่องหมายกุญแจประจำเสียงเมเจอร์


ความคิดเห็น

ทั้งหมด : ไม่มีความเห็น


แสดงความเห็น