โพสของครูอ๋อย

ดูโพสทั้งหมดของครูอ๋อย

ฝึกดีดกีตาร์

อยู่ในหมวด: สื่อการเรียนการสอน | ไม่มีความเห็น | โพสเมื่อ   23/06/2012

แบบฝึกหัดดีดโน้ตกีตาร์ทั้ง 6 เส้น ทำมาเพื่อให้ผู้เรียนนำไปใช้ในการฝึกดีดสายกีตาร์ให้สามารถจดจำตัวโน้ตและตำแหน่งนิ้ว


ความคิดเห็น

ทั้งหมด : ไม่มีความเห็น


แสดงความเห็น