Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is the standard simply random text.

สื่อการเรียนการสอน’ Category

เครื่องดนต...

Posted in: สื่อการเรียนการสอน | 20 Comments

เครื่องดนตรีสากล เป็นสื่อการสอนที่จัดทำตามคำแนะนำของเพื่อนในการนำไปประกอบกับการเรียนการสอนเรื่องประเภทเครื่องดนตรีสากล

More

ฝึกเล่นคีย...

Posted in: สื่อการเรียนการสอน | 25 Comments

คอร์ดคีย์บอร์ดพร้อมตำแหน่งนิ้วมือซ้าย เพื่อนำไปใช้เล่นกับคีย์บอร์ดประเภทออโตคอร์ด

More

ฝึกดีดกีตา...

Posted in: สื่อการเรียนการสอน | ไม่มีความเห็น

แบบฝึกหัดดีดโน้ตกีตาร์ทั้ง 6 เส้น ทำมาเพื่อให้ผู้เรียนนำไปใช้ในการฝึกดีดสายกีตาร์ให้สามารถจดจำตัวโน้ตและตำแหน่งนิ้ว

More

แบบฝึกหัดจ...

Posted in: สื่อการเรียนการสอน | ไม่มีความเห็น

แบบฝึกหัดเด็กๆ ที่มีครูต้องการนำไปให้เด็กทดลองเล่น ครูอ๋อยทำตอนฝึกทำแบบฝึกหัดแบบจับคู่

More

ลิ่มคีย์บอ...

Posted in: สื่อการเรียนการสอน | ไม่มีความเห็น

ใช้เป็นสื่อการสอนอธิบายเรื่องระยะห่างของเสียง แบบมีเสียง หลายอ๊อกเทฟ(Octave)

More

ลิ่มคีย์บอ...

Posted in: สื่อการเรียนการสอน | ไม่มีความเห็น

ใช้เป็นสื่อการสอนอธิบายเรื่องระยะห่างของเสียง แบบไม่มีเสียง ลิ่มใหญ่

More