โพสของครูอ๋อย

Author Archives: ครูอ๋อย

รำแม่บท

   

Posted in สื่อการเรียนการสอน | Leave a comment

รำวงมาตรฐา...

เป็นสื่อการสอนของครูที่ต้องการสอนเรื่องร … Continue reading

Posted in สื่อการเรียนการสอน | Leave a comment

ประเภทวงดน...

Posted in สื่อการเรียนการสอน | 13 Comments

Flash : Long Train

Posted in วิดีโอ | Leave a comment

Flash : If I ain’t got...

Posted in วิดีโอ | Leave a comment

Flash : Lady Marmarlade

Posted in วิดีโอ | Leave a comment

Flash : Every Break

Posted in วิดีโอ | Leave a comment

Flash : Funky Horn

Posted in วิดีโอ | Leave a comment

Flash : Easy

Posted in วิดีโอ | Leave a comment

Flash : Dancing Queen

Posted in วิดีโอ | Leave a comment