ครูอ๋อย.คอม - ดนตรีมีชีวิตบนโลกอินเทอร์เน็ต

อีเลิร์นนิ่ง - สื่อการเรียนการสอน ดนตรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรียน!อีเลิร์นนิ่ง

เข้าเรียน e-Learning วิชาทฤษฎีดนตรีสากล จากบทเรียนที่เข้าใจง่ายและนำไปใช้ได้จริง

ไปเรียนกัน

สนุก!กับสื่อการเรียนรู้

เข้าเล่นและเรียนรู้เรื่องดนตรี ด้วยสื่อการสอนที่เข้าใจง่ายในหลากหลายบทเรียน

ไปสนุกกัน

ดู!วิดีโอ

เข้าดูวิดีโอคอนเสิร์ตที่วง Flash เคยไปเล่นมาตามสถานที่ต่างๆ

ไปดูกัน

ชม!แกลลอรี่

เข้าชมภาพน่าประทับใจจากเหตุการณ์ต่างๆที่รวบรวมเก็บไว้เป็นแกลลอรี่

ไปชมกัน

แกลลอรี่ภาพถ่าย